ธุรกิจขายส่งและอุตสาหกรรมน้ำมันเชื้อเพลิงเอสโซ่ – ประเทศไทย

เอสโซ่และบริษัทในเครือวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงในเมืองไทยมานานกว่า 120 ปีแล้ว

เรามุ่งมั่น ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพผ่านปฏิบัติการโรงกลั่นน้ำมันและเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันที่กว้างขวางครอบคลุม

ไม่ว่าท่านจะทำธุรกิจขายปลีก เป็นตัวแทนจำหน่าย หรือเป็นผู้ใช้น้ำมันโดยตรง เอสโซ่มีผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงที่สามารถตอบสนองความต้องการของท่านและขับเคลื่อนธุรกิจของท่านให้เติบโตต่อไปได้เสมอ

พนักงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญของเรา ประสบการณ์การบริหารทรัพยากรที่กว้างขวาง ตลอดจนโปรแกรมและบริการต่าง ๆ ในระดับสากล จะช่วยให้ท่านสามารถบริหารจัดการการสั่งซื้อเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าท่านสามารถจัดหาสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของท่านได้เป็นอย่างดี

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107539000073 (สำนักงานใหญ่)
โทร 02 262 4000